بستنی

کد دستگاه : 9

ویژگی ها

ترکیبات بستني: شير تازه گاو، شکر، پودر شير خشک، روغن گياهي، شربت گلوکز، چربي شير، پودر کاکائو، استابيلايزر  و امولسيفاير. / ترکيبات روکش و تزئين داخلي: شکر، کره کاکائو ، روغن گياهي، جانشين کره کاکائو، پودر شير خشک، پودر کاکائو، لسیتین، وانيلين و مغز فندق و بادام.

تایتل
کانتنت
تایتل
کانتنت

نمایندگی ها

نمایندگی ها

شعبه بنفشه کرج